Regulamin konkursu "KOSTKA KOSTKI"

 Regulamin turnieju układania kostki Rubika na czas

„Kostka Kostki”
 
1.   Postanowienia ogólne
a.   Udział w turnieju mogą brać uczestnicy III Pielgrzymki Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej do Czerwińska nad Wisłą ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
b.   Turniej odbędzie jednego dnia podczas III Pielgrzymki Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej w Czerwińska nad Wisłą.
c.    Uczestnicy startują w jednej kategorii wiekowej.
d.   Każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną.
e.   Turniej polega na układaniu na czas kostki 3x3x3.
f.    Dla najlepszych zawodników przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
2.   Zasady układania
a. Limit czasu układania jednej kostki wynosi 5 minut, albo mniej jeśli zostanie to ogłoszone przed konkurencją.
b. Stoper jest stosowany do mierzenia czasu.
c. Zajęcie punktowanych miejsc zależy od poprawnego ułożenia kostki w jak najkrótszym czasie.
d. Turniej odbywa się w dwóch etapach:
- rozgrywka w parach, na tym etapie uczestnicy konkurują ze sobą w parach wyłonionych na drodze losowania. Zwycięzcą pojedynku w parach jest ten, kto jako pierwszy osiągnie dwa zwycięstwa. Do kolejnego lub kolejnych pojedynków przechodzą zwycięzcy. Pojedynki trwają aż do wyłonienia pięciu najlepszych uczestników.
- rozgrywka finałowa, w niej weźmie udział pięciu najlepszych uczestników. Zawodnicy wykonują 3 ułożenia kostki, w których czas liczony jest oddzielnie dla każdego z zawodników, do rankingu jest brana jest średnia wszystkich trzech wyników.
 
2. Mieszanie
a. Zawodnik zanosi kostkę mieszaczom i czeka w obszarze zawodników aż zostanie wywołany do ułożenia.
b. Mieszacz miesza kostkę.
c. Zawodnik nie może widzieć kostki pomiędzy czasem mieszania kostki, a rozpoczęciem preinspekcji.
d. Podczas odbierania kostki od mieszacza, sędzia dokonuje szybkiej inspekcji kostki. W razie wątpliwości sędzia kontaktuje się z mieszaczem w celu dokładnego sprawdzenia.
e. Sędzia odkłada wymieszane kostki do specjalnego pojemnika, każdą z nich oddzielnie nakrywa.
 
3. Preinspekcja
a. Przed rozpoczęciem ułożenia zawodnik może odkryć kostkę i obejrzeć ją. Zawodnik ma maksymalnie 15 sekund na obejrzenie kostki i rozpoczęcie ułożenia. Całość rozpoczyna się komendą ‘SPRAWDŹ KOSTKĘ’.
b. Sędzia resetuje timer i stoper.
c. Po upływie wyznaczonych 15 sekund na obejrzenie kostki sędzia wydaje komendę ‘START’ i rozpoczyna się układanie, w tym samym momencie sędzia włącza stoper.
d. Podczas preinspekcji zawodnik może oglądać kostkę, ale nie może wykonywać ruchów. Kara za złamanie tej zasady jest dyskwalifikacja.
e. Jeśli kawałki kostki nie są wyrównane, zawodnik może je poprawić, ale tylko by je wyrównać (dla kostki sześciennej wyrównanie nie może przekroczyć 45 stopni).
f. Na koniec preinspekcji, zawodnik musi położyć kostkę na otwartej dłoni, w orientacji i pozycji jaką sobie zażyczy.
 
4. Podczas Ułożenia
a. Podczas preinspekcji oraz ułożenia, zawodnik nie może się komunikować z nikim poza sędzią. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
b. Podczas preinspekcji oraz ułożenia, zawodnik nie może mieć pomocy od nikogo ani żadnych przedmiotów. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 
5. Kończenie Ułożenia
a. Zawodnik kończy ułożenie przez podniesienie ręki, a kostkę trzyma na otwartej dłoni.
b. Zawodnik jest odpowiedzialny za to by ręka została uniesiona poprawnie, a kostka leżała poprawnie na dłoni.
c. Zawodnik nie może dotykać ani wykonywać ruchów na kostce zanim sędzia nie sprawdzi kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
d. Sędzia musi sprawdzić kostkę bez wykonywania ruchów ani wyrównywania ścianek i sprawdzić czy kostka została całkowicie ułożona.
e. W razie wątpliwości żadne ruchy ani wyrównania nie mogą być wykonywane na kostce zanim spór nie zostanie rozwiązany, angażując sędziego głównego jeśli potrzeba. Kara: dyskwalifikacja ułożenia (zależy od sędziego).
 
6. Administracja
a. Jeśli sędzia zdecyduje, że ułożenie jest poprawne, sędzia mówi 'DOBRZE'.
b. Sędzia zapisuje wynik do karty zawodnika i następnie podpisuje imieniem lub podpisem.
c. Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyniku w karcie, niezwłocznie po tym jak sędzia go zapisze.
d. eśli kostka nie została poprawnie w całości ułożona, to sędzia mówi 'NIE UŁOŻONE'. Zawodnik musi podpisać wynik w karcie
 
Zasady zostaną przedstawione i wyjaśnione przed rozpoczęciem konkursu. Zasady organizacyjne zostaną wyjaśnione podczas konkursu.
Regulamin sporządzony na podstawie zasad WCA.