MINISTRANCI NA MEDAL

 MEDAL “AD MAIORA NATUS SUM”


Duszpasterstwo SLDP w Roku św. Stanisława Kostki pragnie odznaczyć ministrantów naszej diecezji okolicznościowymi medalami, w dwóch kategoriach:

• Ministrant z najdłuższym stażem. Proboszczowie delegują jednego ministranta z parafii. Odznaczenie jednorazowe z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.

• Ministrant Roku. Proboszczowie delegują jednego ministranta z parafii. Odznaczenie będzie wręczane co roku.

Medale wręczy Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera podczas III Pielgrzymki Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej w sobotę 16 czerwca 2018 r. w Czerwińsku.

Zgłoszenia kandydatów do odznaczenia przyjmujemy przez formularz  do 20 maja.