Finał Diecezjalnych Rozgrywek Piłki Nożnej Ministrantów Diecezji Płockiej 2018

Finał Diecezjalnych Rozgrywek Piłki Nożnej Ministrantów Diecezji Płockiej

 

Na finał zapraszamy 7 kwietnia do Płońska. Odbędzie się on w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ulicy M. Kopernika 3. Każda drużyna wnosi opłatę w wysokości 100 zł, jest to koszt organizacji i wyżywienia. Każdy ministrant musi posiadać ze sobą legitymację ministrancką (zatwierdzony w naszej diecezji plastikowy wzór) oraz legitymację szkolną bądź dowód tożsamości, za zgromadzenie tych dokumentów odpowiedzialny jest opiekun grupy.

 

Plan przedstawia się następująco:

 

8.30 Oficjalne rozpoczęcie rozgrywek

8.45 Szkoła podstawowa

11.00 Gimnazjum

13.00 Szkoła ponadgimnazjalna

15.30 Zakończenie

 

 ks. Dawid Witkowski

Koordynator ds. sportu