REJESTRACJA

AUDIO

VIDEOAKTUALNOŚCI

AD MAIORA NATUS SUM

bp Piotr Libera odznaczył medalami 100 ministrantów za wzorową i wieloletnią posługę w DSLSP

III PIELGRZYMKA SLDP

W sobotę 16 czerwca pod hasłem "Ad maiora natus sum" odbędzie się kolejna pilegrzymka ministrantów do Czerwińska

Śladami św. Stanisława Kostki

Program Pielgrzymki Słuzby Liturgicznej Diecezji Płockiej do Rzymu

WSPÓŁPRACUJEMY